De p van personeel

Personeelsbehoud is anno 2021 een grote uitdaging. Door corona is iedereen meer gaan nadenken. Thuiswerken maakt je huidige baan vaak een stuk minder aantrekkelijk en tijdens de virtuele vrijmibo is de werksfeer ook niet meer hoe het geweest is.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

 

 

Naast personeelsverloop is ook een hoog ziekteverzuim een bottleneck in een organisatie. 22% van het ziekteverzuim is gerelateerd aan psychische klachten. 14% van alle werknemers lopen het gevaar om door een burn-out langere tijd afwezig te zijn wanneer je kijkt naar risicofactoren als een disbalans in de privésfeer of te hoge werkdruk. Daar komt nog eens bij dat één werknemer met een burn-out een voorbode is voor méér werknemers met een burn-out.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Percentages en cijfers, leuk en aardig. Uiteindelijk draait het om de kosten. Deze zijn wellicht nog wel schrikbarender dan de percentages:

Een werknemer die niet gedwongen vertrekt kost ongeveer 50.000 euro. Een werknemer met een burn-out kost tussen de 60.000 en 120.000 euro per jaar. De kosten van een recruiter zijn al snel 25% van het jaarsalaris. Dan komen hier nog de kosten bij voor het inwerken, productiviteitskosten door verlies van kennis, het inrichten van de werkplek en de secundaire arbeidsvoorwaarden.

De werkgever denkt vaak onvrede op te moeten lossen met extra salaris, terwijl dat dit zeker niet het geval hoeft te zijn. Van de andere kant heeft de werknemer vaak geen idee wat de totale kosten zijn voor een werkgever. Tijd voor duidelijkheid en een goed gesprek.