Rucphense psycholoog na jaar corona: ‘Eenzaamheid springt eruit’

RUCPHEN – Een jaar geleden opende ze haar praktijk in Rucphen. Corona beheerste ons leven op alle fronten. Ook de agenda van psycholoog Esther Dams. ,,Wat hier opvalt is de eenzaamheid. We zijn sociale wezens. Als we elkaar niet meer kunnen ontmoeten, heeft dat impact.” 

 

De laatste tijd zijn er patiënten met een nieuw probleem bijgekomen: mensen die na corona de oude draad weer oppakken. Die weer in de file staan, weer de werkdruk voelen en dus weer op zoek moeten naar de balans.

Meer dan vijftig behandeltrajecten

Na een jaar praktijkhouden in Rucphen presenteert Esther Dams (27) met trots de cijfers: meer dan vijftig behandeltrajecten gestart, dertig cliënten inmiddels succesvol uitbehandeld en een tevredenheidsscore van 9,5. Daarnaast is Esther Dams gaan samenwerken met zes huisartsen in de regio. 

Wat haar heeft verbaasd maar waar ze heel blij mee is, is dat het taboe op het ‘bij de psycholoog lopen’ lijkt te verdwijnen. Waar cliënten vroeger bij voorkeur niets vertelden over de hulp die ze van een psycholoog kregen, heeft ze nu berekend dat 80 procent van haar cliënten een bekende of een familielid uit de naaste omgeving naar haar doorverwijzen. Ze zegt daarover: ,,Het afgelopen jaar heeft bewezen dat om hulp vragen echt niet gek is.” 

Terug naar corona. ,,Het CBS kwam met schrikbarende cijfers! Maar liefst 15 procent van de mensen van 12 jaar en ouder heeft te maken met eenzaamheid en depressie, voelt zich somber en heeft last van angsten. Bij jongvolwassenen ligt het percentage nog hoger, namelijk op 25 procent. Afgelopen jaar zag je een verschuiving naar jongvolwassenen van 20 tot 35 jaar.” 

Waar Dams in haar praktijk het meest tegenaan loopt is eenzaamheid. Door de lockdowns zaten veel mensen maar thuis te zitten, zonder dat ze sociale contacten hadden. ,,Als we elkaar niet meer kunnen ontmoeten, heeft dat impact.” Daarnaast speelt stress een overheersende rol in het leven van veel mensen. ..Zekerheden vallen weg. Regels veranderen. Wat mag nou wel, wat mag niet?”

Volgens psycholoog Dams zijn de mentale problemen terug te voeren op die ene oer-angst: de angst om dood te gaan. ,,De mens wil van nature voortgaan, voortplanten. Als dat in gevaar komt, ontstaat angst. Dat is een oer-gevoel. Het is ook een angst die niet vaak voorkomt.” Maar corona was nieuw, de gevolgen ongewis. Welk effect heeft het op mijn werk, op mijn gezin, op mijn gezondheid?

Hoe is het thuisfront georganiseerd?

,,Mensen die al jaren een vaste baan hebben, geld verdienen en dat aan hun gezin besteden, moesten plotseling thuis gaan werken. En dan gaat een rol spelen hoe het thuisfront is georganiseerd. Is de support goed? Zijn er kinderen? Of waren er al onderhuidse spanningen thuis, die nu naar boven komen?” De balans die er vóór corona was, is weg.

Dat geldt ook voor mensen die corona hebben gehad. Steeds die angst welke negatieve gevolgen van de ziekte blijven; geheugenverlies, eerder moe, concentratieproblemen. Bij long-covid zijn die angsten en onzekerheden alleen maar sterker. ,Waardoor een multidisciplinaire aanpak nodig is. Fysiotherapie, acupunctuur. Weet je, ik heb ook niet altijd de gouden sleutel. Het is daarom fijn om met collega’s samen te werken met diverse expertises.”